Հայտարարություն_Ծառայություն_15.06.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության կազմակերպությունների, քաղաքացիների և օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության վարչության փորձագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Լիանա Պարոնյանը, Շուշան Դանիելյանը,Սյուզաննա Խալաթյանը և Աստղիկ Ֆահրադյանը:

Այդ պաշտոնում նշանակվել են Լիանա Պարոնյանը և Աստղիկ Ֆահրադյանը 15.06.2020թ. :