Հայտարարություն_Ծառայություն_11.06.2020_2

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահովության ծառայության քարտուղարության ընդհանուր բաժնի ավագ փաստաթղթավարի (ծածկագիր՝ 10-1-27.5-Մ4-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020թ. հունիսի 11-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարել է Աննա Երվանդի Գևորգյանը:

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահովության ծառայության քարտուղարության ընդհանուր բաժնի ավագ փաստաթղթավարի (ծածկագիր՝ 10-1-27.5-Մ4-1)թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020թ. հունիսի 11-ին՝ ժամը 14:30-ին, անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարել է Արփինե Սամվելի Վարդանյանը: