Հայտարարություն_Ծառայություն_11.06.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

  Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Շենգավիթի տարածքային բաժնի փաստաթղթավարի պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Հռիփսիմե Նահապետյանը:

Այդ պաշտոնում նշանակվել է Հռիփսիմե Նահապետյանը 11.06.2020թ. :