Հայտարարություն_Ծառայություն_10.06.2020_2

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

     Սոցիալական ապահովության ծառայության կազմակերպությունների, քաղաքացիների և օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության վարչության օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.4-Ղ4-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020 թվականի մայիսի 10-ին ժամը 14:30-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Լիանա Վյաչեսլավի Ասրյանը: