Հայտարարություն_Ծառայություն_09.06.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության տեղեկատվական ապահովման և տեղեկատվական համակարգերի շահագործման վարչության փորձագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է մեկ քաղաքացի:

Փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ դիմած քաղաքացին չի համապատասխանում հայտարարության մեջ նշված պահանջներին: