Հայտարարություն_Ծառայություն_08.06.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահովության ծառայության իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 10-1-27.1-Մ2-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020թ. հունիսի 8-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարել է Նվարդ Մկրտչի Սարգսյանը: