Հայտարարություն_Ծառայություն_08.06.2020_2

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 Սոցիալական ապահովության ծառայության կազմակերպությունների, քաղաքացիների և օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության վարչության օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.4-Ղ4-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020թ. հունիսի 8-ին՝ ժամը 14:30-ին, անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարել է Լիանա Վյաչեսլավի Ասրյանը: