Հայտարարություն_Ծառայություն_03.06.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

   Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության վերակազմակերպման գործընթացի կազմակերպման, ընթացակարգային և տեխնիկական աջակցության փորձագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Քրիստինե Խաչատրյանը և Գեղամ Մանուկյանը:

Այդ պաշտոնում նշանակվել է Գեղամ Մանուկյանը 03.06.2020թվականին: