Հայտարարություն_Ծառայություն_01.06.2020

                                   Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

  Սոցիալական ապահության ծառայության ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր տնտեսագետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.3-Մ2-13) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հունիսի 1-ին ժամը 10:00-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Հասմիկ Էդիկի Ղուլյանը: