Հայտարարություն_Արարատի տ/բ_01.06.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

          Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Արարատի տարածքային բաժնի ավագ արխիվավարի (ծածկագիր՝10-1-26.16-Մ4-7) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Ռոման Սարգսյանը:

Այդ պաշտոնում նշանակվել է Ռոման Սարգսյանը 01.06.2020 թվականին: