Հայտարարություն_Ծառայություն_23.04.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 Սոցիալական ապահության ծառայության տեղեկատվական ապահովման և տեղեկատվական համակարգերի շահագործման վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 10-1-53-Ղ4-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020 թվականի ապրիլի 23-ին ժամը 10:00-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Դավիթ Սերգոյի Մելիքյանը: