Հայտարարություն_Ծառայություն_21.04.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահովության ծառայության տեղեկատվական ապահովման և տեղեկատվական համակարգերի շահագործման վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 10-1-26.53-Ղ4-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020թ. ապրիլի 21-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարել է Դավիթ Սերգոյի Մելիքյանը: