Հայտարարություն_Ծառայություն_16.04.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 Սոցիալական ապահության ծառայության անձնակազմի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.6-Մ3-3) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020 թվականի ապրիլի 16-ին ժամը 10:00-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Ռուզաննա Միլիտոսի Նալբանդյանը: