Հայտարարություն_Ծառայություն_14.04.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 Սոցիալական ապահովության ծառայության անձնակազմի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.6-Մ3-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020թ. ապրիլի 14-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարել է Ռուզաննա Միլիտոսի Նալբանդյանը: