Հայտարարություն_Ծառայություն_10.04.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահության ծառայության կազմակերպությունների, քաղաքացիների և օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության վարչության պետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.4-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի ապրիլի 10-ին ժամը 10:00-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Նոնա Վիլիկի Սարգսյանը: