Հայտարարություն_Ծառայություն_08.04.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահովության ծառայության կազմակերպությունների, քաղաքացիների և օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության վարչության պետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.4-Ղ3-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020թ. ապրիլի 8-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարել է Նոնա Վիլիկի Սարգսյանը: