Հայտարարություն_Ծառայություն_01.04.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահության ծառայության անձնակազմի կառավարման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.6-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի ապրիլի 1-ին ժամը 10:00-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Նազիկ Հրանտի Երկնափեշյանը: