Հայտարարություն_Ծառայություն_30.03.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահովության ծառայության անձնակազմի կառավարման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.6-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020թ. մարտի 30-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարել է Նազիկ Հրանտի Երկնափեշյանը: