Ծառայության տեղեկատվական ապահովման և տեղեկատվական համակարգերի շահագործման վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի անցկացումը կասեցնելու վերաբերյալ հայտարարություն_19.03.2020

Հայտարարություն

Սոցիալական ապահովության ծառայության տեղեկատվական ապահովման և տեղեկատվական համակարգերի շահագործման վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի անցկացումը կասեցնելու մասին

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին» 298-Ն որոշմամբ (այսուհետ՝ Որոշում) սահմանված հավելվածի «Անձանց ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի և տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժման սահմանափակումները (տեղաշարժման հատուկ ռեժիմ), զննումները» բաժնի 7-րդ կետի 1-ին ենթակետը և Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի կողմից 19.03.2020թ. ստացված N 42/44/10929-2020 գրությունը՝ Սոցիալական ապահովության ծառայությունը կասեցնում է Սոցիալական ապահովության ծառայության տեղեկատվական ապահովման և տեղեկատվական համակարգերի շահագործման վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի անցկացումը:

Նշված մրցույթի անցկացումը կասեցնելու վերաբերյալ իրավական ակտին կարող եք ծանոթանալ սույն հայտարարությանը կցված ֆայլի միջոցով:

Մրցույթի կասեցման հրաման