Հայտարարություն_Աշտարակի տ/բ_03.03.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

     Սոցիալական ապահության ծառայության Աշտարակի տարածքային բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 10-1-26.11-Ղ5-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020 թվականի մարտի 3-ին ժամը 10:00-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Վախթանգ Սևանի Բաբայանը: