Հայտարարություն_Աշտարակի տ/բ_28.02.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահովության ծառայության Աշտարակի տարածքային բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 10-1-26.11-Ղ5-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020թ. փետրվարի 28-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարել է Վախթանգ Սևանի Բաբայանը: