Հայտարարություն_Ծառայություն_11.02.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահության ծառայության ամփոփ վերլուծությունների և մոնիթորինգի վարչության ամփոփ վերլուծությունների և ռիսկերի կառավարման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.2-Ղ3-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020 թվականի փետրվարի 11-ին ժամը 10:00-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Անի Գառնիկի Գրիգորյանը: