Հայտարարություն_Ծառայություն_13.02.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահովության ծառայության ամփոփ վերլուծությունների և մոնիթորինգի վարչության պետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.2-Ղ3-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020թ. փետրվարի 13-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարել է Անի Գառնիկի Գրիգորյանը: