Հայտարարություն_Շենգավիթի տ/բ_31.01.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահության ծառայության Շենգավիթի տարածքային բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 10-1-26.10-Ղ5-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հունվարի 31-ին ժամը 10:00-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Էլմիրա Վանյայի Յուզբաշյանը: