Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահովության ծառայության կենսաթոշակների, նպաստների և դրամական այլ վճարների վարչության պետի (ծածկագիր՝ 10-1-26.52-Ղ3-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020թ. հունվարի 22-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարել է Ասյա Աշոտի Գևորգյանը: