Հայտարարություն_Ծառայություն_23.01.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահության ծառայության ամփոփ վերլուծությունների և մոնիթորինգի վարչության ամփոփ վերլուծությունների և ռիսկերի կառավարման բաժնի գլխավոր վերլուծաբանի (ծածկագիր՝ 10-1-27.2-Մ2-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հունվարի 23-ին ժամը 10:00-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Քրիստինա Արծրունու Մկրտչյանը: