Հայտարարություն_Շենգավիթի տ/բ _14.01.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Յ ՈՒ Ն

Շենգավիթի սոցիալական ապահովության տարածքային բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 10-1-26.10-Մ4-3) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020թ. հունվարի 14-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը դիմորդների կողմից չեն հաղթահարվել: