Հայտարարություն_Ծառայություն_14.01.2020

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Յ ՈՒ Ն

Սոցիալական ապահովության ծառայության իրավաբանական վարչության պետի պետի (ծածկագիր՝ 10-1-27.1-Ղ3-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հունվարի 13-ին ժամը 15:00-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Էլեոնորա Գագիկի Տարախչյանը: