Հայտարարություն_Աշտարակի տ/բ պետ_17.12.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Յ ՈՒ Ն

Աշտարակի սոցիալական ապահովության տարածքային բաժնի պետի (10-1-26.11-ղ5-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2019թ. դեկտեմբերի 17-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացին է Իշխան Երվանդի Բարսեղյանը: