Հայտարարություն_Մեղրու տ/բ_12.11.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

  Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Մեղրու տարածքային բաժնի արխիվավարի (ծածկագիր՝10-1-26.43-Մ6-3) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Ծովինար Գրիգորյանը, Էվելինա Բաշիրյանը, Անի Շահնազարյանը և Շուշան Պողոսյանը:

Այդ պաշտոնում նշանակում չի կատարվել: