Հայտարարություն_Ստեփանավանի տ/բ_30.10.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Ստեփանավանի տարածքային բաժնի պետի (ծածկագիր՝10-1-26.29-Ղ5-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Էդգար Թորոսյանը, Աշոտ Քալանթարյանը և Գագիկ Հունանյանը:

Այդ պաշտոնում 2019թ. հոկտեմբերի 29-ից նշանակվել է Էդգար Թորոսյանը: