Հայտարարություն_Ծառայություն_29.10.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսական բաժնի պետի (ծածկագիր՝25/1-2.2-34) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Էլզա Շահինյանը և Արտաշ Դաշյանը:

Այդ պաշտոնում 2019թ. հոկտեմբերի 29-ից նշանակվել է Էլզա Շահինյանը: