Հայտարարություն_Ծառայություն_18.10.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության քարտուղարության օտարեկրյա պետություններից, կազմակերպություններից ստացվող գրությունների (հարցուների) բաժնի առաջատար մասնագետի (-25/1-3.2-279-) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Նարինա Առաքելովան և Հասմիկ Խանվելյանը:

Այդ պաշտոնում 2019թ. հոկտեմբերի 18-ից նշանակվել է Նարինա Առաքելովան: