Հայտարարություն_Ծառայություն_11.10.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության քարտուղարության օտարեկրյա պետություններից, կազմակերպություններից ստացվող գրությունների (հարցուների) բաժնի պետի (-25/1-2.2-47-) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Լիանա Ասրյանը և Նարինե Ղազարյանը:

Այդ պաշտոնում 2019թ. հոկտեմբերի 11-ից նշանակվել է Լիանա Ասրյանը: