Հայտարարություն_ Ավան և Նոր Նորքի_տ/բ_26.09.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Ավան և Նոր Նորքի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 25/1-3.2-329) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Լիլիթ Սարգսյանը, Արմինե Ավագյանը և Աիդա Մարտիրոսյանը:

Այդ պաշտոնում 2019թ. սեպտեմբերի 25-ից նշանակվել է Լիլիթ Սարգսյանը: