Հայտարարություն_Ճամբարակի տ/բ_26.09.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Ճամբարակի տարածքային բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 25/1-4.1-208) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Նելլի Ստեփանյանը, որը 2019թ. սեպտեմբերի 25-ից նշանակվել է այդ պաշտոնում: