Հայտարարություն_Ճամբարակի տ/բ_04.09.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

    Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Ճամբարակի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 25/1-3.2-425) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Հայկուհի Ավալյանը, որը 2019թ. սեպտեմբերի 4-ից նշանակվել է այդ պաշտոնում: