Հայտարարություն_Ծառայություն_26.08.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

   Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության իրավական ապահովման և դատական գործերի վարչության պետի (ծածկագիր՝25/1-2.1-10) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Կարեն Հովհաննիսյանը և Արտաշես Մանուկյանը:  Արտաշես Մանուկյանը 2019թ. օգոստոսի 26-ից նշանակվել է այդ պաշտոնում: