Հայտարարություն_Կենտրոն-2 տ/բ_26.07.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

      Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության «Կենտրոն-2» տարածքային բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝25/1-4.1-148) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Մարիա Ստեփանովան,Հասմիկ Խանվելյանը և Լալիտա Հովսեփյանը:

Լալիտա Հովսեփյանը 2019թ. հուլիսի 26-ից նշանակվել է այդ պաշտոնում: