Հայտարարություն_Աշտարակի տ/բ_24.07.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

          Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Աշտարակի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝25/1-3.2-358) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Հրաչուհի Ավետիսյանը և Լիլիթ Աղումյանը:

Հրաչուհի Ավետիսյանը 2019թ. հուլիսի 24-ից նշանակվել է այդ պաշտոնում: