Հայտարարություն_Արմավիրի տ/բ_17.07.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

   Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Արմավիրի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝25/1-3.2-399) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Հրանուշ Խաչատրյանը:

Այդ պաշտոնում 2019թ. հուլիսի 17-ից նշանակվել է Հրանուշ Խաչատրյանը: