Հայտարարություն_Արաբկիրի տ/բ_12.07.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

       Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Արաբկիրի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 25/1-3.2-281) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Կարինե Ավետիսյանը, Նարինե Ղազարյանը, Սուրիկ Գրիգորյանը, Սաթենիկ Խաչատրյանը, Վարդանուշ Հարությունյանը և Անահիտ Սահակյանը:

Այդ պաշտոնում 2019թ. հուլիսի 11-ից նշանակվել է Վարդանուշ Հարությունյանը: