Հայտարարություն_Շենգավիթի տ/բ_12.07.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

   Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Շենգավիթի տարածքային բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 25/1-2.3-145) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Արթուր Հովսեփյանը և Ցոլակ Զոհրաբյանը:

Այդ պաշտոնում 2019թ. հուլիսի 11-ից նշանակվել է Ցոլակ Զոհրաբյանը: