Հայտարարություն_Աշտարակի տ/բ_12.07.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

   Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Աշտարակի տարածքային բաժնի պետի (ծածկագիր՝25/1-2.3-151) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Սերգեյ Մաղաքյանը, Գեղամ Ղազարյանը, Արմենակ Սարգսյանը, Իշխան Բարսեղյանը, Արթուր Հովսեփյանը և Սարգիս Թադևոսյանը:

Այդ պաշտոնում 2019թ. հուլիսի 11-ից նշանակվել է Սարգիս Թադևոսյանը: