Հայտարարություն_Մաշտոցի տ/բ_12.07.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

     Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Մաշտոցի տարածքային բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 25/1-2.3-148) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Նաիրա Գաբրիելյանը, Գևորգ Զարիֆյանը, Արտակ Խաչատրյանը և Արթուր Հովսեփյանը:

Այդ պաշտոնում 2019թ. հուլիսի 11-ից նշանակվել է Գևորգ Զարիֆյանը: