ՍԱԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2019 թվականին կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

ՍԱԾ 2019 թվականի տարեկան հաշվետվություն

ՍԱԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2019 թվականի դեկտեմբեր ամսվա կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

ՍԱԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2019 թվականի նոյեմբեր ամսվա կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

ՍԱԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2019 թվականի հոկտեմբեր ամսվա կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

ՍԱԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2019 թվականի սեպտեմբեր ամսվա կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

ՍԱԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2019 թվականի օգոստոս ամսվա կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

ՍԱԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2019 թվականի հուլիս ամսվա կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

ՍԱԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2019 թվականի հունիս ամսվա կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

ՍԱԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2019 թվականին մայիս ամսվա կատարված աշխատանքների վերաբերյալ