Հայտարարություն_Արմավիրի տ/բ_03.07.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

   Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Արմավիրի տարածքային բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝25/1-4.1-191) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Արմենուհի Տեր-Պողոսյանը, որը 2019թ. հուլիսի 3-ից նշանակվել է այդ պաշտոնում: