Հայտարարություն_Էջմիածնի տ/բ_02.07.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Էջմիածնի տարածքային բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 25/1-4.1-190) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Ալբերտ Մուրադյանը, որը 2019թ. հուլիսի 1-ից նշանակվել է այդ պաշտոնում: