Հայտարարություն_Արագածի տ/բ_02.07.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

      Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Արագածի տարածքային բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 25/1-4.1-179) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Հայկանուշ Կարապետյանը, որը 2019թ. հուլիսի 1-ից նշանակվել է այդ պաշտոնում: