Հայտարարություն_Մալաթիա_Սեբաստիայի տ/բ_17.06.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Մալաթիա-Սեբաստիայի տարածքային բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝25/1-4.1-149) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Անի Ադամյանը, Մարիա Ստեփանովան, Հասմիկ Միրզոյանը, Կարինե Հարությունյանը, Լիլիթ Միքայելյանը, Գառնիկ Մարգարյանը և Հասմիկ Խանվելյանը:

Այդ պաշտոնում 2019թ. հունիսի 17-ից նշանակվել է Լիլիթ Միքայելյանը: